** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

İŞLETMEDE DİKKAT ETMENİZ VE BİLMENİZ GEREKEN KONULAR

1- İlk defa İşe başlayacak mükellefler 10 gün içinde, işi bırakan mükellef de işi bıraktığı tarihten itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı bildirimde bulunmak zorundadır.
2- Perakende fiş kesme sınırını aşan her türlü mal ve hizmet teslimi için, bedeli tahsil olsun veya olmasın yedi gün içinde "fatura" kesilmesi zorunludur. Bunun altındaki alışverişler ve hizmetler için "yazar kasa fişi" düzenlenmeli, ancak, müşteri isterse, tutarı ne olursa olsun fatura kesilmesi gerekmektedir.
3- Fatura düzenlenirken içeriği tam olarak doldurulmalı, alıcının adı,soyadı/ünvanı,adresi açık olarak yazılmalı, satılan mal veya hizmetin cinsi ve miktarı belirtilmeli ve mutlaka mürekkepli kalem veya Bilgisayar ile doldurulmalıdır.
4- İşyerinden nihai tüketiciye yapılan belgeli satışlar haricindeki tüm emtia nakli için sevk irsaliyesi düzenlenmek zorundadır. Sevk irsaliyesinin üzerine fiili sevk tarihi (irsaliyeli fatura kullanılıyorsa sevk saati , sevk ve düzenleme tarihinin) bulunması zorunludur. Sevk tarihinden sonraki 7 gün içinde sevk edilen malın faturası ay atlamadan düzenlenmelidir
5- Mal işyerinizde teslim edilmiş ise faturanın altına "İş bu fatura muhteviyatı iş yerinde teslim edilmiştir." şerhi konulmalıdır.
6- İptal olan faturaların iptal nedenleri fatura üzerine yazılmalı ve aslı sureti ile birlikte saklanmalıdır. Yazılan iptal nedeni kanuna aykırı olmamalıdır
7- Yazar Kasa fişinizin ve düzenlediğiniz faturaların okunaklı olmaması, yazarkasa tarih ve saat ayarlarının doğru olmaması usulsüzlük cezasını gerektirir
8- Teslimin yapıldığını ispatlamak için satış faturası veya sevk irsaliyesinde alıcıya "Tam ve Noksansız Teslim Aldım" şeklinde not yazdırıp imzalatınız. Müşterinizin bizzat kendisi veya yetkilisi imzalaması gerekmektedir. Alacağınızla ilgili ihtilaf halinde özellikle aranılmaktadır.
9- Kredi Kartı ile yapılan satışların Ödeme kaydedici Cihaz ile yapılması halinde kredi departmanı muhakkak kullanılmalıdır. Aksi takdirde belge düzenlenmeme cezasıyla karşılaşırsınız.
10- Sahte belge (Naylon Fatura) kullanmak 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır. KDV indirimi reddedilir, 3 kat vergi ziya cezası uygulanır ve uzlaşma kapsamı dışında bırakılır.
11- Sahte belge iddiası ile karşılaşmamak için fatura ödemelerinizi banka havalesi veya çek ile ödeme yolunu tercih etmelisiniz.
12- Ödenmeyen SSK primleri ancak ödendiği dönemde gider yazılabilir. Gelir vergisi mükellefi iseniz ödemiş olduğunuz Bağkur primlerinizi ticari kazancınızdan indirebilirsiniz.
13- Defter ve Belgelerinizi mevcut takvim yılını takip eden yılın;
a) Vergi Usul Kanununa göre 5. yılın,
b) Sosyal Sigortalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre 10. yılın, son gününe kadar saklanması zorunludur.
14- Defter ve belgelerin kaybolması, yanması, çalınması vb hallerde 15 gün içinde zayi belgesi almak için mahkemeye müracaat etmeniz gerekmektedir. Aksi halde defter ve belgeleri gizlemiş olduğunuz iddiası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
15- Alış veya satış faturalarınızın tutarı sekiz bin lirayı aşması halinde taksit taksit bile olsa ödeme ve tahsilatların bankadan yapılması zorunludur.

16- İşçi Sayısının 10 ve üzerinde olması halinde işçi maaş ödemeleri finansal kuruluş (banka, Posta çeki v.b. ) aracılığı ile yapılması zorunludur.
17- İşyeri kiralarının Tutarı ne olursa olsun bir Finansal Kuruluşu (banka, Posta Havalesi vb.) aracılığı ile yapılması zorunludur aksi takdirde özel usulsüzlük cezası gerektirir. Cezadan mülkiyet sahibi ve kiracı berabar sorumludur cezalar ayrı ayrı kesilir
18- Mesken Kiralarında 500,00 TL ve Üzerindeki kiraların bir Finansal Kuruluşu (banka, Posta Havalesi vb.) aracılığı ile yapılması zorunludur aksi takdirde özel usulsüzlük cezası gerektirir. Cezadan mülkiyet sahibi ve kiracı berabar sorumludur cezalar ayrı ayrı kesilir

BİLDİRİM ve SÜRELER

BİLDİRİMLER BİLDİRİM SÜRESİ YASAL DAYANAĞI

İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MUHASEBECİLERE , ŞİRKETLERIN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESI

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESI

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESI

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESI

İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESI

NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESI

ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESI

TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESI

YAZAR KASA (ÖDEME KAYIT EDİCİ CİHAZLAR) KULLANIMI HAKKINDA
YAZAR KASA (ÖDEME KAYIT EDİCİ CİHAZLAR) HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ....
SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMAKLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA BİLMEMİZ GEREKENLER

1- SSK il müdürlüğüne işyerini işe başlamadan ve işçi çalıştırmaya başlamadan önce bildirmediğiniz takdirde idari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.
2- İşletmeye işçi alınacağı hallerde çalışmaya başlamadan en az bir gün önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi SSK il müdürlüğüne verilmelidir. Her işçi için iş sözleşmesi yapılmalıdır. Her işçi için sağlık raporu alınması gerekmektedir.
3- İnşaat veya diğer gerekli iş türlerinde işçinin Sağlık Raporu olmadan işyerinde işçi çalıştırılamaz. 15 yaşından küçük işçi çalıştırılamaz. Stajyer ise hafif işlerde çalıştırılmak koşulu ile öğrenimleri için stajını tamamlayabilir.Ayrıca 14 yaşına girmiş olmalıdırlar.
4- Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinin sözleşmeleri ücretlerinin gider yazılabilmesi için aynı gün muhasebeye verilmelidir. En az asgari ücretin %30 kadar ücret ödenecektir.
5- İş kanununa göre işçiyi deneme süresi iki aydır. Bu deneme süresinde de sigortalı olmak zorundadır.
6- İşçi işyerinde iş kazası geçirmesi halinde , ilgili kuruma takip eden 2 iş günü içinde bilgi verilebilmesi için, aynı gün meslek mensubuna bilgi veriniz.
7- Yıllık ücretli izinlerini kullanan işçilere ücretli izin defteri imzalatılır. Kullanmayanlara ise işten ayrılmaları halinde hizmet süresine göre izin ücretleri ödenir.
8- İşçi işyerinden İşveren tarafından çıkartılmak istenirse hizmet süresine göre önceden işçiye bildirilecektir. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız.
9- İşçinin Kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl sigortalı çalışmalıdır.Her geçen tam yıl için işçiye son aldığı ücretten 30 gün karşılığı tazminat ödenir.
10- İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılmak isterse her hangi bir tazminat talep edemez. Hatta işvereni zor bir durumda bırakıyorsa işçi hakkında yasal işlem yapılır.İşçinin elinden kendi isteğiyle ayrıldığına dair bir yazı alınmalıdır. Yada noterden işçinin ikametgah adresine ihtarname çekilmelidir.
11- İşçi işveren tarafından sebepsiz çıkartılıyorsa altı aydan evvel aynı vasıfta işçi alınamaz. Ancak çıkartılan işçiye bilgi verilmek suretiyle yeni işçi alınabilir.
12- İşçilere zorla ücretsiz izin verilemez. İşçinin rızasına tabidir.
13- Mesai günlük 7,5 , haftalık ise 45 saattir.Fazla mesai ise günde en fazla 3 saat yılda 90 saattir. Ödenecek ücret ise saat başına düşen normal çalışma ücretinin yüzde elli arttırılması ile tespit edilir.
14- 18 yaşını doldurmamış erkek veya her yaştaki kadın işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.Gece postalarına kalamazlar.(Kurum İznine tabidir.)
15- İşçilerden işi bırakan veya çalışmış olduğu ay içinde 30 günden az çalışmış olan var ise eksik çalışma nedeni bildirilmek zorundadır. 30 günden az çalışan işçiler için Puantaj Cetveli tutmanız sizin yararınıza olacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILACAK BİLDİRİMLER
1- SİGORTALI ÇIKIŞ BİLDİRİMİ
a) 10 gün içinde Kuruma,

2- İŞYERİ BİLDİRİMİ
a) İşyeri bildirgesi: En geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte Kuruma
b) İşyeri kapanışı: Bir ay içinde Kurıma
c) İşyerinin intikali: Ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma
d) İşyerinin devri ve nakli: Takip eden ongün içinde Kuruma,
NOT: 5510 Sayılı Kanun'nun 8,9 ve 11. mad.göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerine ilişkin bildirimler 1.8.2009 tarihi itibariyle Basın Kanununun 3. Sendikalar Kanununun 62. İşsizlik Sigortası Kanununun 48. İş Kanununu 3. maddesi gereğince yapılarak bildirimler yerine geçecektir.(5510 s.k. Ek mad.1)
3- İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
a)
Kazadan sonraki üç iş gününde Kuruma
b)
O yer yetkili kolluk kuvetlerine derhal
BAĞ-KUR SGK 4-B HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

5510 SAYILI KANUNUN 4/B (BAĞKUR ) İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNE GÖRE
a) Vergi kaydı olan gerçek usül veya basit usül mükellefleri ile işe başladığı tarih ile işi bıraktığı tarihler arasında.
b) Vergiden muaf esnafın esnaf siciline veya odasına kayıt olduğu tarih ile kaydını sildirdiği tarihler arasında
c) Kollektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları, ortaklığa girdiği tarih ile ortaklıktan ayrıldığı tarihler arasında zorunlu olarak Bağ-Kur'ludurlar.
Bağ-Kur zorunluluğun başladığı tarihten 30 gün içinden ve bittiği tarihten itibaren 10 gün içinde kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaması halinde kurumca resen yapılır.
Bağ-Kur Kanuna göre ilk defa veya yeniden sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az bir ay eksiksiz prim ödemiş olmaları ve iki aydan fazla prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır.

İŞLEMLERİNİZİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

İşlemleriniz sağlık yürütülebilmesi için muhasebecinizden hiç bir konuyu saklayamayınız ve muhasebecinizle sürekli olarak irtibat halinde olunuz. Muhasebecinize çekinmeden istediğiniz konuyu sorabilirsiniz. İşlemler hakkında neler yapmanız gerektiği hakkında sürekli bilgi alınız.

İŞYERİNİZE ASMAK ZORUNDA OLDUĞUNUZ LEVHALAR/BELGELER
01- Vergi Levhası (Sadece bulundurmak Zorunludur)
02- Yazar Kasa Levhası (ökc kullanım levhası)
03- KDV Dahil Levhası
04- Aylık SSK/SGK Bildirgesi (asma zorunlulğu kaldırıldı)
05- Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu (asma zorunlulğu kaldırıldı)
06- Mesai Saatlerini Gösterir Yazı
07- İşçi Çizelgesi
08- Asgari Ücret Yazısı
09- İşyeri Açma İzin Belgesi / Ruhsatı (Belediye)
10- Hafta Sonu Ve Tatil Günleri Çalışma İzin Belgesi (Belediye)
10- Sigara içilmez yazısı
ÖRNEK LEVHALAR
Levhaları indirmek için örnek resimlerin üstüne tıklayınız...
FİYATLARA KDV DAHİLDİR YAZISI
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
İŞYERİNDE VERİLEN ÜCRETİ GÖSTEREN ASILMASI ZORUNLU YAZI

ASGARİ ÜCRET LEVHASI 1. DÖNEMASGARİ ÜCRET 2. DÖNEM
SİGARA YASAĞI YAZILARI
sigara içilmez yazısı levhası örneği
18 YAŞINI DOLDURMAYANLARA ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞININ YASAK YAZISI
ÇALIŞMA SAATLERİNİ (MESAİ) GÖSTERİR YAZI
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
DEFTER VE BELGELERİN MUHAFAZA ÖDEVLERİ

Tüm Şahıs Firmaları, Adi ortaklıklar, Şirketler, kooperatifler, vakıflar vb. kurumlar; Maliye yükümlülüğünden dolayı 5 (BEŞ) Yıl Süreyle Sosyal Sigortalar Kurumu yükümlülüklerinden (Eğer İşçi Çalıştırıyorsa) 10 (ON) yıl Süreyle Ticaret Kanunu yönünden 10 (ON) Yıl Süreyle Defter ve belgelerini eksiksiz saklamak, ilgili kurumlarca talep edildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.

İlgili sürelerin hesabını şöyle yapabiliriz;
Maliye yönünden 5 yıllık süre hesaplamasında defter ve belgelerin ilgili olduğu yıldan sonraki yıldan başlayarak beş yıl ilave edilir. 2009 yılına ait defter ve belgelerin saklanma süresinin hesabında; 2009+5 Yıl= 2014 Yılı bitimine kadar Maliye yönünden defter ve belgelerin saklanması gerekmektedir.
Zaman aşımı tarihi 2015 yılının 1 ocağından itibaren başlar.
Bu tarihten sonra kurum hiçbir evrak isteyemez

Sosyal Sigortalar yönünden ise 2009 yılına ait defter ve belgelerin saklanma ve ibraz süresinin hesabı ise 2009+10 Yıl=2019 Yılı bitimine kadar saklanması ve istenildiğinde ibrazı gerekmektedir. Zaman aşımı tarihi ise 01.01.2020 tarihinden itibaren başlar. Bu tarihten sonra kurum hiçbir evrak isteyemez

Firma sahipleri ve Şahıs Ortaklıkları ile Şirketteki imza yetkili Şahıslar bu defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğü altındadır. Eğer defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde yüksek miktarda para cezaları ile hürriyeti bağlayıcı cezalar söz konusudur.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
Tüm İnternet tarayıcılarıyla uyumludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL CEP: 0 542 573 71 37
TEL SABİT:  +90 232 271 24 46  FAKS: +90 232 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR

tablo